TechTrends

Jak zajistit bezpečnost dat a aplikací ve světě cloudu.

Bezpečnost v cloudu je klíčová v době, kdy stále více firem přesouvá své operace do online prostředí. Je třeba se zaměřit na vícevrstevnou obranu a průběžnou analýzu bezpečnostních událostí.

Prvními kroky by měla být implementace silné autentizace a šifrování dat. Poté je důležité pravidelně provádět audit bezpečnosti a školit zaměstnance v oblasti kybernetických hrozeb.

Jan Novák
Jan Novák je odborník na informační technologie s více než deseti lety zkušeností v oboru. Jeho vášeň pro nové technické trendy a inovace ho přivedla ke sdílení znalostí a názorů prostřednictvím blogování. Mimo práci se věnuje studiu vývojových nástrojů a rád předává své dovednosti mladým nadšencům v IT.
Jan Novák je odborník na informační technologie s více než deseti lety zkušeností v oboru. Jeho vášeň pro nové technické trendy a inovace ho přivedla ke sdílení znalostí a názorů prostřednictvím blogování. Mimo práci se věnuje studiu vývojových nástrojů a rád předává své dovednosti mladým nadšencům v IT.

Featured Post